Folyamat FMEA I. - Mi is a probléma?


A probléma definíciójaAz FMEA, mint a minőségügyi eszközök általában egy problémamegoldó eszköz.De mielőtt a problémamegoldást tárgyalhatnánk célszerű feltenni azt az egyszerű kérdést, hogy milyen módon is definiálható maga a probléma. Képzéseken feltéve ugyanezt jellemzően a vevői élvárások és a legyártott darab körül keresnek választ a kollégák. Ez tulajdonképpen igaz is, de mit kezdenénk akkor az alábbi képpel? Itt nem találunk se vevőt, se specifikációt a probléma viszont szinte kézzel fogható;
A problémát definiálhatjuk az elvárt és a valós állapot közti különbségkent.Ez talán túlságosan általánosnak tűnik, de úgy fedi le azt a gyakori feltételezést, hogy a probléma nem más, mint a vevői igényeknek, vagy vevői specifikációnak való nem megfelelés, hogy közben nyitva hagyja a további értelmezések lehetőségét. Innentől kezdve nem nehéz megérteni, hogy a problémáknak két nagy csoportját különböztetjük meg. Ezek a múltban gyökerező, jelenben jelentkező, valamint a jelenben gyökerező és majd a jövőben jelentkező problémák. Hiszen ha ma egy létező probléma megoldásával kell foglalkoznunk, akkor ez azt jelenti, hogy valamilyen jelentős tényezőt a múltban nem vettünk számításba.


A kétféle problémakör tehát kétféle megközelítést igényel,

  • Reaktív problémamegoldás, mikor egy már létező problémát kell megszűntetnünk, Ilyenkor fordulhatunk a 8D, A3 megközelítésekhez, vagy akár a hét egyszerû minoõségügyi eszközhöz.

  • Proaktív probléma megoldás, amikor a jelenben teszünk azért, hogy a jövőbeni működés során ne, vagy minél kevesebb problémával szembesüljünk. Az FMEA ez utóbbi esetben áll rendelkezésünkre.

FMEA


A proaktív problémamegoldás egyik leggyakrabban alkalmazott eszköze tehát az FMEA, mely rövidítés az angol Failure Mode and Effect Analysis szavak kezdőbetűiből áll össze, és amelyet magyarra gyakorta és helyesen Hibamód és Hatáselemzésnek fordítanak.


Az FMEA tulajdonképpen egy olyan egyszerű eszköz, mely alkalmas a jövőbeni kockázatok feltárására és csökkentésére. A termék-előállítás mindkét szakaszában jól alkalmazható, a

  • termékfejlesztés során Design FMEA, vagy DFMEA a

  • folyamatfejlesztés során Process FMEA, vagy PFMEA-ként definiált.

Mindkettő ugyanazon lépéseket követi;

  • Termék, illetve a folyamat tervezése

  • A termékkel, illetve folyamattal kapcsolatosan felmerülő kockázatok beazonosítása

  • A kockázatot értékelése, prioritási sorrend felállítása

  • A kockázatok csökkentése a prioritási sorrend szerint

Termelesi kornyezetben sokkal jellemzõbb a a gyártási és esetenként az egyéb kiszolgáló folyamatok hibamentes, hatékony működést biztosító megtervezése, így a kovetkezo bejegyzesben a PFMEA-t tárgyaljuk részleteiben.

#Hungarian #Article #FMEA #ProcessFMEA #FolyamatFMEA

Featured Posts