FMEA IV. - Az FMEA rendszerbe tagozódása, Control Plan


Az FMEA rendszerbe tagozódásának megértéséhez az egyes rendszerelemek elkészülési sorrendjének megértése vezethet el minket.


Első lépésként a termék tervezése értelmezhető, melynek kimeneteként maga a termék, annak dokumentációja, a P diagram, a karakterisztika mátrix, a boundary diagram és a Design FMEA készülnek el. Ezeket, valamint a korábbi gyártások tapasztalatait és a minőségi elvárásokat felhasználva születik meg a folyamatábra terve. Ezen folyamatábra terv mentén történik aztán az abban rejlő kockázatok kiértékelése, csökkentése, melynek eszköze a fent megismert Process FMEA, mely a szükséges változtatásokon keresztül visszahat a folyamatábrára is. Ezek alapján készülnek el a munka és ellenőrzési utasítások, majd a folyamat szabályozás módszereit összefoglalva az úgynevezett Contol Plan, vagy szabályozási terv.


A Control Plan vagy szabályozási terv

A szabályozási terv tehát egy átnézetet ad a folyamatról, az abban végrehajtott munkafázisokról, a folyamatlépések funkcióiról, valamint a megelőzés és észlelés, vagyis a szabályozás módjáról.

A szabályozási terv elemei

Sorszám

Művelet, részfolyamat sorszáma.


Művelet, részfolyamat

A folyamattervvel azonos módon a végzendő művelet, részfolyamat megnevezése.


Gyártó eszköz/berendezés

A művelet, részfolyamat során alkalmazott eszköz(ök) megnevezése. Csak az írható ide be, ami a próbagyártás során jóváhagyásra került, és a gyártás csak azo(ko)n a berendezéseken végezhető.


Jellemzők

Folyamatparaméter: az adott művelet végeredményét befolyásoló folyamatparaméter megnevezése.

Termékjellemző: Az adott művelet során kialakított, a termék minőségét meghatározó szignifikáns jellemző megnevezése .


Osztály

Ha a felsorolt jellemző a vevő vagy a szervezet által speciális jellemzőként lett azonosítva, akkor ebbe az oszlopba kell a megfelelő jelölést alkalmazni.


Termék/folyamat specifikácó

Az előző oszlopokban megnevezett jellemző specifikált, előírt értéke, (mértékegységgel, tűréshatárokkal, ahogy értelemszerű).


Ellenőrzés, mérés módja

Annak az eszköznek és/vagy módszernek a megnevezése, amellyel meggyőződünk arról, hogy a kérdéses jellemző megfelel a követelményeknek.


Mintavétel nagysága

Az egyes ellenőrzések során ellenőrzött termék mennyisége.


Mintavétel gyakorisága

Az adott ellenőrzés gyakoriságának megadása.


Dokumentálás/folyamat felügyeletének módja

Annak a módszernek megnevezése, ahogy az ellenőrzés eredményét használjuk, feljegyezzük a folyamat kézben-tarthatósága érekében.


Javító intézkedés

Az tartalmazza, hogy nem-megfelelőség, nem stabil folyamat vagy teljesítőképesség csökkenése esetén mi a folyamatot működtető személyzet tennivalója.

#FolyamatFMEA #ProcessFMEA #FMEA #Article #Hungarian #ControlPlan #Problémamegoldás #ProblemSolving

Featured Posts