Folyamat FMEA II. - Elõkeszítés


Az elõzõ bejegyzésben az FMEA-t a proaktív probléma-megoldás eszközeként határoztuk meg és megértettük, hogy a legfontosabb lépesei a;

 • Termék, illetve a folyamat tervezése

 • A termékkel, illetve folyamattal kapcsolatosan felmerülő kockázatok beazonosítása

 • A kockázatot értékelése, prioritási sorrend felállítása

 • A kockázatok csökkentése a prioritási sorrend szerint

1. Folyamatábra elkészítése

A folyamatábra egyszerű szimbólumok használatának segítségével teszi lehetővé a folyamatok könnyen áttekinthető és értelmezhető ábrázolását.

A leggyakrabban alkalmazottak;

Mindezek segítségével, esetleg színkódokkal kiegészítve egy bonyolult folyamat is könnyen megérthetővé válik.

Az ipari gyakorlatban sokkal inkább elterjedt a vertikális elrendezés, a folyamatábra bal oldalán a folyamatlépés elnevezése, jobb oldalán az ott előállított termék, illetve alkalmazott folyamatjellemzők felsorolása. Jó gyakorlat a folyamatlépések elnevezésén túl azok számokkal való azonosítása is.

2. Kockázatok azonosítása és csökkentése

A kockázatok csökkentésére vonatkozó tevékenységek a PFMEA formátumban kerülnek rögzítésre, melynek gyakori oszlopai

 • A folyamatlépés megnevezése

 • A folyamat funkciója

 • A lehetséges hibamód

 • A lehetséges hibahatás

 • Súlyosság

 • Osztály

 • A hiba lehetséges oka, hatásmechanizmusa

 • A gyakoriság

 • Jelenlegi szabályozás (Megelőzés, Felfedezés)

 • Az észlelhetőség foka

 • A jelenlegi állapot kockázata (Súlyosság x Gyakoriság x Észlelhetőség)

 • A javasolt akciók

 • Felelősök, határidők és státusz

 • A bevezetett akció, valamint

 • A bevezetett akció hatására megváltozott kockázat (Súlyosság x Gyakoriság x Észlelhetőség)

A kockázatok azonosításának és csökkentésének helyes sorrendjét az alábbi ára szemlélteti a leginkább;

forrás: Ford FMEA Handbook

#FolyamatFMEA #ProcessFMEA #Hungarian #FMEA #Article #Problémamegoldás #ProblemSolving

Featured Posts