Folyamatképesség I - Hisztogram


Bevezetés

A termék gyártása során számos paraméter befolyásolja annak végleges tulajdonságait; egy egyszerű példát tekintve például egy filctoll átmérőjét. Ezek egy része kézben tartott, mint például a fröccsöntő gép beállított paraméterei, mások ugyanakkor nem teljes mértékben kézben tartottak, mint például a környezeti hőmérséklet, vagy éppen a fröccsöntő szerszám valódi hőmérséklete. Mindezen ismert és ismeretlen paraméterek ráhatásának köszönhető, hogy a valóságban soha nem lehetséges két teljesen egyforma végterméket előállítani, azok jellemzői (pl. átmérői) közt mindig megfigyelhető lesz valamilyen mértékű eltérés. Ezen eltérések specifikációs határokhoz vonatkoztatott viszonya határozza meg a termék minőségét, illetve a hibás és jó darabok arányát.Hisztogram

Mindezek megértéséhez a hisztogram megértésén keresztül vezet a legrövidebb út. A hisztogram egy egyszerű, grafikus megjelenítése a mintában található darabok mért jellemzőinek. Tételezzük fel, hogy a fenti filctoll gyártásból véletlenszerűen kiveszünk 113 darab terméket. Mindegyiket lemérjük, majd a vízszintes tengelyen bejelöljük a legkisebb és a legnagyobb mért átmérőt (15,01 és 15,27 mm). A köztes távolságot felosztjuk 10-14, esetünkben 13 szakaszra (15,01 – 15,03 mm; 15,03 – 15,05 mm, …, 15,25 – 15,27 mm) . Lemérjük az összes darab átmérőjét, és megszámoljuk, hogy az egyes tartományokba hány darab esett közülük;


Anélkül, hogy statisztikai vizsgálódásokra lenne szükség, már ezen információk alapján nagy valószínűséggel helyes következtetéseket vonhatunk le az előálló alakzat formájából. A fenti hisztogramra képzeletben könnyen ráilleszthető a Gauss görbe, így az valószínűleg egy normál eloszlással jellemezhető folyamatban készült. A további megjelenések is árulkodóak lehetnek;
Harang alak, szimmetrikus, középen egy csúccsal – valószínűleg normális eloszlású.


Jellemzően két harang alakú eloszlás

kombinációja, ami két megkülönböztethető

folyamatra utal.
Valószínűleg egyszerre több

haranggörbe, vagy hibás adatfelvétel,

elemzés.

sSss

w

Jellemzően akkor jelentkezik, ha

a gyakorlati vagy specifikációs limit

egyoldalú és közel van a névleges értékhez.

Gyakran egy haranggörbe része, ahol

az eloszlás egy része el lett távolítva

mondjuk válogatással.

Jellemzően két harang alakú eloszlás

kombinációja, ami két megkülönböztethető

folyamatra utal (például két fröccsöntő szerszám)

Észrevehető, hogy a hisztogram jól jellemezhetően leírható a középértékével (átlag), illetve a legkisebb és legnagyobb érték közti különbséggel (terjedelem).


A felvett hisztogramon bejelölve a specifikációs határokat további hasznos információkhoz jutunk;


Látható, hogy az első ábra szerinti esetben (ATH: 15,04 mm – FTH: 15,20 mm) számos specifikációs határon kívül eső termék keletkezik, míg a második szerint a gyártott termékek jellemző hányada a tűréshatáron belülre esik (ATH: 15,0 mm – FTH 15,26 mm).

A folyamat illetve gépképesség vizsgálatánál pontosan ugyanezt tesszük, vagyis a kivett minta jellemzőit (átlag, terjedelem) viszonyítjuk a specifikációs határokhoz.


Errõl a következõ bejegyzésben írok majd tobbet.#Folyamatképesség #Cp #Cpk #Hisztogram #SPC

Featured Posts