Attributív R&R


A Gage R&R fontos jellemzője, hogy csak normális eloszlást mutató jellemzőkre alkalmazható, de az olyan esetekre, amikor a döntés nem mérésen, hanem minősítésen alapul nem. Ilyenek például amikor a termék minőségét az elvárt színnek való megfelelése, esztétikai megjelenése, satöbbi alapján állapítják meg.


Ezekben az esetekben az attributív R&R áll rendelkezésre.


Az attributív R&R végrehajtása


A vizsgálat előkészítése


Első lépésként legalább húsz, de inkább harminc vagy lehetőség szerint még több minta kiválasztása szükséges. Ügyelni kell arra, hogy a mintában egyaránt legyenek „rossz” és „jó” termékek is. Miután a bizonytalan döntések gyakran a nehezen eldönthető, a jó és a rossz határán mozgó termékek esetében történnek érdemes ilyen határeseteket is a mintába foglalni. Fontos, hogy a vizsgálat megkezdése előtt ezen darabokról is szülessen döntés, hogy azok a jelenlegi vevői elvárások szerint rossznak, vagy jónak minősülnek. Ezeket a termékenként egyértelmű jó/rossz kategóriákat tekintjük innentől fogva sztenderdnek.

Ezek után történhet az ellenőrök – legalább kettő, de inkább három – kiválasztása és az ismétlések számának – legalább kettő, de inkább három – meghatározása.


A vizsgálat lefolytatása


Az előkészített, sorszámokkal beazonosított mintákat véletlenszerű sorrendben kell az ellenőrök rendelkezésére bocsátani, ügyelve arra, hogy ők ne ismerhessék fel a sztenderd által meghatározott minősítést, majd minden operátornál a meghatározott számban ezt meg kell ismételni.


A vizsgálat kiértékelése


A vizsgálat lehetőséget biztosít arra, hogy megbizonyosodjunk annak mértékéről, hogy az egyes ellenőrök mennyire következes döntést hoznak önmagukhoz képest, azzal hogy megvizsgáljuk, hogy az összes termékhez viszonyítva hány esetben hoztak ugyanolyan döntést;

Amennyiben a helyes döntések számát a sztenderdhez viszonyítjuk a helyes döntések arányát kapjuk;


Ugyanezeket vizsgálhatjuk a teljes rendszer tekintetében, amennyiben az egyes ellenőrökre vonatkozó döntéseket összesítjük;

A vizsgálat eredményeinek kiértékelése

A mérőrendszert akkor tartjuk megfelelőnek, ha az Overall System Effectiveness, vagyis a Teljes Rendszer Hatékonysági mutató és az Overall System Repeatibility (Teljes Rendszer Ismételhetőség) értékek is 90% feletti értéket képviselnek.


Az érték javításában jó eredmények érhetők el a legjobb mérési és minősítési módszer meghatározásával és szabványosításával, az ellenőrzési körülmények egységesítésével, az ellenőrök folyamatos képzésével, az attributív R&R rendszeres ismétlésével majd az eredmények visszajelzésével.

#Hungarian #Article #MSA #RR #Attributiv

Featured Posts